Banners

II edycja konkursu ,,Każdy ma talent. Mam i ja!"

     6 marca 2015 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 odbył się konkurs talentów pod hasłem ,,Każdy ma talent. Mam i ja!". Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi p. Krystyna Pietrzak - zastępczyni przewodniczącej Rady Rodziców  przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie oraz p. Paweł Janczarek - sekretarz Rady Rodziców działającej przy naszej szkole. W jury konkursu zasiedli: p. Jerzy Pilecki - redaktor tygodnika regionalnego ,,Życie Kalisza", p. Elżbieta Aleksander - dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie oraz p. Beata Skrzypińska -Frontczak - zastępczyni dyrektora Zespołu szkół nr 1 w Liskowie.

nasz facebook