Banners

Wymagane dokumenty

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY:

  • Kwestionariusz osobowy -pobierz plik poniżej
  • Kwestionariusz osobowy dla dorosłych - pobierz plik poniżej
  • 2 fotografie,
  • Karta zdrowia,
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub szkoły podstawowej
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o zdolności do wykonywania wybranego zawodu.
  • Regulamin rekrutacji - czytaj załącznik
  • Informacja o badaniach medycznych uczniów - czytaj załącznik

 

 

nasz facebook