Banners

witamy na stronach ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE

Liceum Ogólnokształcące i Szkoły dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące:

  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące kierunek penitencjarny z resocjalizacją - NOWOŚĆ!!!

Szkoły dla Dorosłych:

  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:

- opiekun medyczny

- opiekun osoby starszej

- technik drogownictwa

- florysta - NOWOŚĆ !!!

- asystent osoby niepełnosprawnej - NOWOŚĆ !!!

 Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i daje młodzieży szereg możliwości. Niepodważalnymi walorami LO jest wiele atrakcyjnych dodatkowych zajęć, które mają bardzo pozytywny oddźwięk wśród młodzieży. Obok szeregu ciekawych zajęć  teoretycznych w poszerzonym programie nauczania jest wiele zajęć praktycznych, do których możemy zaliczyć między innymi zajęcia z zakresu:

  • strzelectwa
  • samoobrony
  • pływania z elementami ratownictwa
  • szkoły przetrwania
  • jazdy konnej.

Ponadto uczniowie systematycznie uczestniczą w różnorakich obozach szkoleniowych, warsztatach, czy też prelekcjach, które organizowane są na terenie policji, straży, wojska, czy też straży miejskiej. Wyżej wymienione przedsięwzięcia są efektem podpisania Umów Partnerskich z Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu, Państwową Strażą Pożarną w Kaliszu, Strażą Miejską w Kaliszu, komenda Miejską Policji w Kaliszu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu i Ligą Obrony Kraju w Kaliszu. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym przygotowującym do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego umożliwia bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach wyższych, na uczelniach cywilnych i wojskowych, w szkołach policealnych lub rozpoczęcia pracy zawodowej.

nasz facebook