Banners

Rimini 2018

8 października 2018 r. w auli naszej szkoły odbyła się uroczysta inauguracja projektu Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego-Program Operacyjny-Wiedza-Edukacja-Rozwój w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego we współpracy z centrum szkoleniowym Sistema Turismo.

     Na uroczystość przybyli: Kierowniczka Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolanta Golicka, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec, Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Chrystek, Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Liskowie Mariusz Trzciński, uczniowie ostatnich klas Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Liskowie, młodzież naszej szkoły zakwalifikowana do udziału w projekcie oraz jej rodzice.

     Uroczystość rozpoczęło przemówienie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Piotra Pasika, który wyraził wdzięczność Staroście Powiatu Kaliskiego Krzysztofowi Nosalowi za umożliwienie uczniom naszej szkoły wzięcia udziału w projekcie. Następnie głos zabrała koordynatorka projektu pani Anna Piwońska, która przedstawiła prezentacje Rimini 2016 oraz Rimini 2018. Zebrani w auli goście dowiedzieli się, że celem projektu jest zdobycie przez uczniów nie tylko cennych doświadczeń zawodowych potwierdzonych certyfikatami, ale również nauka języka angielskiego oraz podstaw włoskiego, a także zwiedzanie Italii i poznawanie włoskiej kultury. Przedstawiła również zasady działania organizacji szkoleniowej Sistema Turismo, która jest zagranicznym partnerem projektu. Aby udało się w stu procentach zrealizować jego założenia zaplanowano szereg działań: m. in. dodatkowe zajęcia z języków angielskiego i włoskiego, szkolenie bhp, warsztaty dotyczące kultury włoskiej, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pani Anna Piwońska przedstawiła również zebranym warunki transportu, zakwaterowania, pracy i ubezpieczenia podczas stażu.

     W projekcie uczestniczyć będzie 20 uczniów z naszej szkoły. Zostali oni wyłonieni w procesie rekrutacji. To 10 osób z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (Anna Bączkiewicz, Adam Błaszczyk, Kinga Florczak, Anna Gryczyńska, Patryk Kurczaba, Nikola Łyszczyńska, Katarzyna Matczak, Kacper Piekarski, Marcin Stroiwąs, Michał Tomczyk), 7 osób z Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki (Tomasz Durdyn, Tomasz Michalak, Artur Nowak, Bartłomiej Rutkowski, Michał Szurmiński, Marcin Tułacz) oraz 4 osoby z Technikum Budownictwa (Mariusz Mąkowski, Klaudiusz Owczarek, Mikołaj Patan, Filip Pawlak). Opiekę nad uczestnikami wyjazdu , który odbędzie się w dniach od 17 lutego do 16 marca 2019 roku,  sprawować będą: pani Anna Piwońska, pani Anna Kowalska i pan Bartosz Jezierski.

     Na zakończenie spotkania wystąpiła Aleksandra Kaczmarek, laureatka wielu konkursów i przeglądów piosenki, muzykująca na co dzień w liskowskiej Orkiestrze Dętej, i zaśpiewała 3 utwory: Italiano vero, Radość najpiękniejszych lat i Que sera. Po części oficjalnej zebrani zostali zaproszeni na część mniej oficjalną, czyli poczęstunek przygotowany przez przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych.

2018pazdziernik8 rimi...

nasz facebook