Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na rok szkolny 2019/2020

 • Drukuj

Technikum nr 1 im. ks. Wacława Blizińskiego

 • technik budownictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik ekonomista
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 • technik informatyk – NOWOŚĆ!!!
 • technik elektryk – NOWOŚĆ!!!
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie – NOWOŚĆ!!!

 

Liceum Ogólnokształcące

 • Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego
 • Liceum Ogólnokształcące kierunek penitencjarny z resocjalizacją – NOWOŚĆ!!!

 

Szkoła Branżowa I stopnia

 • kierowca – mechanik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • klasa wielozawodowa (murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, wędliniarz, fryzjer, krawiec, złotnik-jubiler, zegarmistrz)

 

Szkoły dla Dorosłych

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
   • opiekun medyczny
   • opiekun osoby starszej
   • technik drogownictwa
   • florysta – NOWOŚĆ!!!
   • asystent osoby niepełnosprawnej – NOWOŚĆ!!!

 

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1

tel. 62 7634009

www.zs1liskow.pl

nasz facebook