Banners

Zakończenie stażu w Rimini

Uroczyste zakończenie projektu

Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie

 

3 października 2019 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyła sie uroczystość zakończenia projektu Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

       Spotkanie rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Piotr Pasik, który pogratulował wszystkim uczestnikom oraz organizatorom stażów w Rimini, aby następnie oddać głos koordynatorce projektu - pani Annie Piwońskiej, która przypomniała cele ogólne i szczegółowe projektu, wśród których najbardziej znaczące były:  wspieranie rozwoju młodzieży z terenów wiejskich, podwyższenie jakości kształcenia, nadanie europejskiego charakteru edukacji w szkole, otwarcie na innych ludzi, kulturę, obyczaje, nawiązanie międzynarodowych przyjaźni, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku. Pani Anna Piwońska przypomniała także skład zespołu projektowego. Należeli do niego:

- Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie -  pan Piotr Pasik,

- koordynatorka projektu - pani Anna Piwońska,

- specjalistka do spraw budżetowych - pani Maria Haładyn,

- opiekunowie stażu - pani Anna Kowalska, pan Bartosz Jezierski,

- zespół ds. rekrutacji.

       W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 uczniów klas II, III i IV kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Od listopada 2018 roku do stycznia roku 2019 grupa ta odbyła zajęcia z przygotowania językowego, kulturowo - zawodowego oraz pedagogicznego z elementami doradztwa zawodowego. Staż odbył się w dniach od 25 lutego do 24 marca 2019 roku.

                  Uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ich udział we wszystkich działaniach. Były to:    

-       Certyfikat wystawiony przez Instytucję Partnerską o ukończeniu kursu języka włoskiego z określeniem poziomu,

-       Certyfikat wystawiony przez Instytucję Partnerską o odbytym stażu w danej dziedzinie kształcenia,

-       Certyfikat wystawiony przez Instytucje Przyjmujące o odbytym stażu w danym przedsiębiorstwie,

-        Dokument Europass - Mobilność wydany przez Krajowe Centrum Europass .

     Pani Anna Piwońska podziękowała wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie za zaangażowanie i spędzony wspólnie czas oraz rodzicom za to, że zaufali szkole oraz opiekunom i powierzyli im swoje pociechy na cztery tygodnie w dalekich Włoszech.

     Po wystąpieniu pani Anny Piwońskiej głos zabrał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który pogratulował organizatorom stażów pomysłu oraz jego sprawnej realizacji. Podkreślił też, że jest to już kolejna edycja projektu będącego powodem do dumy zarówno dla Zespołu Szkół, jak i Starostwa Powiatowego w Kaliszu jako organu prowadzącego. Następnie wraz z Dyrektorem Piotrem Pasikiem wręczył certyfikaty potwierdzające odbyte staże. Zaś pani Anna Piwońska wręczyła uczniom nagrody w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną pod nazwą Viva Italia. Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie zaproszonych gości, organizatorów stażów oraz ich uczestników.

2019pazdziernik3zakor...

nasz facebook