Banners

JESIENNY BAR SAŁATKOWY

 Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową. Mając na uwadze to ważne stwierdzenie  22 października bieżącego roku w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyła się promocja zdrowego żywienia połączona z degustacją   sałatek przygotowanych na bazie świeżych warzyw.  Celem tego wydarzenia było rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych problematyką żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia.

     Sałatki przygotowali uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką pani Kingi Poniatowskiej-Frankiewicz.

2019pazdziernik22sala...

nasz facebook