Banners

Z Liskowa do Rimini

„Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe” to projekt realizowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                   (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten zakłada odbycie stażu zagranicznego przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie u partnerów zagranicznych w Rimini, we Włoszech. Staż realizowany jest przy współpracy z firmą Sistema Turismo (akredytowane centrum szkoleniowe, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy), z którą szkoła współpracuje już od 4 lat i wspólnie realizuje kolejne projekty.

W lutym 2020 r.  16-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, kształcących się                         w zawodzie technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych oraz  technik żywienia i usług  gastronomicznych wraz z opiekunami wyjechała na   4-tygodniowy staż zagraniczny do Włoch.

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów technikum poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej. Poprzez realizację programu praktyk uczestnicy projektu poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem:

-        podniosą kompetencje zawodowe,

-        podniosą  kompetencje językowe - przełamanie bariery w komunikowaniu się w języku obcym w miejscu pracy i prywatnie,

-        podniosą umiejętności i kompetencje społeczne tj. umiejętność rozwiązywania wynikłych problemów i konfliktów, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność budowania więzi emocjonalnych z innymi członkami grupy,

-        wykształcą postawę otwartości na inną kulturę i kraj - umiejętność pracy w zespole międzynarodowym.

Podczas praktyk młodzież będzie miała okazję poznać włoskie rozwiązania branżowe, zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, podnieść swoje umiejętności z języka angielskiego i poznać podstawy języka włoskiego. Będzie to również czas na poznanie kultury i historii Włoch, w programie przewidziane są wycieczki do Wenecji i San Marino.

Opiekunami praktyk podczas wyjazdu są:

- Pani Anna Piwońska

- Pani Anna Kowalska

- Pan Bartosz Jezierski

 

 

nasz facebook