Banners

DZIEŃ KOBIET 2020

Jak co roku w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Uroczystość z tej okazji odbyła się  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 6 marca 2010 roku. Swoją obecnością zaszczycili ją: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Kierowniczka Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolanta Golicka, Wójt Gminy Lisków pani Maria Krawiec, Przewodniczący Rady Gminy Lisków Józef Miklas, Radny Powiatu Kaliskiego Wincenty Nowak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu Marek Kosicki, były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu Andrzej Krupiński, Zastępca Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu Michał Biały oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie Beata Adamiak.

       Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Piotr Pasik, który krótko przypomniał wszystkim zebranym historię Międzynarodowego Dnia Kobiet. Święto to wiąże się z walką kobiet (oraz wspierających je mężczyzn) o prawo do głosowania, do uczciwie wynagradzanej pracy, do obejmowania stanowisk publicznych oraz edukacji prowadzonej na tych samych warunkach, jakie są udziałem mężczyzn. Pan Dyrektor podkreślił, że ,,powinno być ono bliskie wszystkim osobom, które uznają poszanowanie i respektowanie praw człowieka za jedną z największych wartości". Życzenia kobietom i dziewczętom złożyli również pan Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Gminy Lisków Józef Miklas. Wyrazy szacunku z okazji Dnia Kobiet nadesłali także: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Antoni Szymczak. 

       W drugiej części uroczystości głos zabrali uczniowie naszej szkoły i przedstawili krótką część artystyczną złożoną z wierszy, piosenek oraz tekstów specjalnie napisanych dla nauczycielek i pracownic naszej szkoły. Na zakończenie wystąpił absolwent Zespołu Szkół nr 1 Mateusz Smak, który zaśpiewał swoją własną kompozycję oraz piosenki Korteza. Po udanej uroczystości odbył się równie udany poczęstunek przygotowany przez uczennice i uczniów technikum gastronomicznego

2020marzec6dzienkobie...

nasz facebook