Banners

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     

2020wrzesien1rozpocze...
Pierwszy września był w naszej Szkole dniem szczególnym i uroczystym – dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Kaliski – p. Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Gminy Lisków – p. Józef Miklas, Radny Powiatu Kaliskiego – p. Wincenty Nowak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców naszej Szkoły – p. Beata Adamiak. Dyrektor Szkoły, p. Piotr Pasik, przywitał serdecznie zaproszonych Gości, Grono Pedagogiczne oraz uczniów klas pierwszych i drugich. Z uwagi na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa związanego z panującą pandemią Covid 19, spotkanie uczniów klas trzecich i czwartych z wychowawcami odbyło się w salach lekcyjnych Szkoły.

     Pan Dyrektor Piotr Pasik odczytał list Ministra Edukacji Narodowej p. Dariusz Piontkowskiego, w którym szczególnie podkreślono wagę bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami oraz pozytywnych relacji wśród samych uczniów. Pan Minister w swoim przesłaniu zwrócił również uwagę na aspekt bezpieczeństwa zarówno uczniów jak i pedagogów w czasie panującej aktualnie  pandemii. W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor podkreślił potrzebę pielęgnowania tradycji jako nośnika wartości narodowych i ogólnoludzkich, tak istotnych w życiu społeczeństwa, zarówno w jego wymiarze narodowym jak i lokalnym. Po wystąpieniu Pana Dyrektora, głos zabrali zaproszeni Goście, którzy złożyli uczniom oraz Gronu Pedagogicznemu Szkoły życzenia sukcesów oraz wyrazili nadzieję, że pomimo panujących trudnych warunków związanych z pandemią, uda się przeprowadzić proces kształcenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący zarówno uczniów jak i pedagogów. Następnie Pan Dyrektor, Piotr Pasik, odczytał życzenia przesłane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, p. Krzysztofa Grabowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, p. Jana Adama Kłysza. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Ostatnim, ale jakże ważnym, etapem uroczystości była część artystyczna przygotowana i przedstawiona przez uczniów Szkoły.

    Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania uczniów z wychowawcami.

 
 
nasz facebook