Banners

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020

2020pazdiernik14den 9

Obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października 2020 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, na pewno nie należały do typowych. W okresie pandemii, kiedy nauczyciele oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych dokładają wszelkich starań, aby zdrowie powierzonej im młodzieży nie zostało zagrożone, dzisiejsze spotkanie z okazji święta nauczycieli i pracowników oświaty zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami MEN, czyli ograniczono liczbę uczestników (uczniowie oprócz Samorządu Uczniowskiego pozostali w domach), którzy w trakcie krótkiej uroczystości pozostawali w maskach i zachowywali zasady dystansu społecznego.

     Zebranych w auli gości - przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Adamiak oraz wiceprzewodniczącą Rady Rodziców panią Violettę Laskowską, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji powitał  Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Piotr Pasik, który wygłosił krótkie przemówienie i  przekazał życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej nadesłane przez: Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Dyrektorkę Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Violettę Słupianek, Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Wicestarostę Kaliskiego Zbigniewa Słodowego, Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Jana Adama Kłysza, Proboszcza Parafii w Liskowie ks. Andrzeja Klimka, Wójta Gminy Lisków Marię Krawiec, Przewodniczącego Rady Gminy Lisków Józefa Miklasa, Wojskowego Komendanta Uzupełnień  w Kaliszu Marka Kosickiego, Kierowniczkę Biura Oświaty Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolantę Golicką oraz Radnego Rady Powiatu Kaliskiego Wincentego Nowaka. Następnie gospodarz spotkania wręczył nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielkom i nauczycielom.

      Nagrody Starosty Kaliskiego otrzymali :

Wicedyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie pani Anna Piwońska oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych pan Maciej Marciniak.

     Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

Ryszard Ignaszak, Anna Kamińska-Kraus, Monika Kaźmierczak-Adamiak, Magdalena Kliber, Anna Kowalska, Monika Mularczyk, Kinga Poniatowska-Frankiewicz, Aneta Świątkiewicz, Michał Świderski, Mieczysław Trawkowski, Ewelina Tydalska i Jolanta Zborowska.

     

nasz facebook