Banners

Deszczówka

Podpisano umowę na realizację zadania
w ramach programu „Deszczówka”

 

W październiku 2020 r. Powiat Kaliski podpisał umowę na realizację zadania w ramach programu „Deszczówka”. Umowę podpisał Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Starosta Kaliski - Krzysztof Nosal i Wicestarosta
-  Zbigniew Słodowy. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie wykona Centrum Ekologiczne Marek Matysiak z Opatówka, z którym 30 października została podpisana umowa.

 

Umowa przewiduje realizację dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz środków własnych Powiatu Kaliskiego zadania pn.:

- „Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji i jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni
i terenów dydaktycznych” – dofinansowanie w kwocie 24.161,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 37.430,00 zł.

 

W Liskowie zadanie polegać będzie na wykonaniu systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji i jej wykorzystania  do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe o pojemności 10 000 litrów każdy, do których skierowana zostanie woda spływająca z dachów sąsiadujących budynków szkoły. Zgromadzona deszczówka wykorzystywana będzie
do nawadniania terenów zieleni i boiska sportowego o powierzchni ok.6000 m2. System nawadniania składa się z pompy zatapialnej (2szt.) umieszczonej w zbiorniku, połączonej wężami ogrodowymi (ok.400 m) ze zraszaczami (10 szt. wahadłowe). Sterowanie systemem nawadniania odbywa się za pomocą wyłączników czasowych (2szt.)

nasz facebook