Banners

Aktualności

Deszczówka

Podpisano umowę na realizację zadania
w ramach programu „Deszczówka”

 

W październiku 2020 r. Powiat Kaliski podpisał umowę na realizację zadania w ramach programu „Deszczówka”. Umowę podpisał Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Starosta Kaliski - Krzysztof Nosal i Wicestarosta
-  Zbigniew Słodowy. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie wykona Centrum Ekologiczne Marek Matysiak z Opatówka, z którym 30 października została podpisana umowa.

 

Umowa przewiduje realizację dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz środków własnych Powiatu Kaliskiego zadania pn.:

- „Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji i jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni
i terenów dydaktycznych” – dofinansowanie w kwocie 24.161,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 37.430,00 zł.

 

W Liskowie zadanie polegać będzie na wykonaniu systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji i jej wykorzystania  do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe o pojemności 10 000 litrów każdy, do których skierowana zostanie woda spływająca z dachów sąsiadujących budynków szkoły. Zgromadzona deszczówka wykorzystywana będzie
do nawadniania terenów zieleni i boiska sportowego o powierzchni ok.6000 m2. System nawadniania składa się z pompy zatapialnej (2szt.) umieszczonej w zbiorniku, połączonej wężami ogrodowymi (ok.400 m) ze zraszaczami (10 szt. wahadłowe). Sterowanie systemem nawadniania odbywa się za pomocą wyłączników czasowych (2szt.)

Święto Niepodległości

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

            11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości jest to święto państwowe obchodzone corocznie  dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918r.). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 1937 r, zniesione ustawą  w 1945 r., przywrócono je ustawą w 1989 r.

 

            Tracenie a następnie odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym.

W roku 1772 Prusy, Rosja i Austria sięgają po polskie ziemie w chwili, gdy Rzeczpospolita jest osłabiona, nie ma wielkiej armii, nie może się bronić. Potem przyszedł kolejny rozbiór (1793 r.) i wreszcie rok 1795 i Rzeczpospolita zniknęła z mapy świata ale w sercach jej obywateli istniała zawsze. W roku 1831 wybuchło w Warszawie powstanie listopadowe, a w 1864 styczniowe. Oba zakończyły się klęskami, ale ukazały męstwo i determinację Polaków znanych, takich jak gen. Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Józef Poniatowski czy Piotr Wysocki, jak i tych bezimiennych.

Wielu patriotów musiało opuścić kraj ojczysty opanowany przez zaborców, którzy prześladowali Polaków, np.: wywożąc ich na Sybir, gdzie wycieńczał ich głód, mróz i tęsknota. Inni przystąpili do Napoleona – cesarza Francuzów – i w Legionach Polskich walczyli o swoją ojczyznę. To tu powstał nasz hymn narodowy znany wówczas jako pieśń legionistów. Historia prowadziła zaś do wybuchu w roku 1914 wielkiej, światowej wojny.

Wiara w lepszy los zagrzewała Polaków ze wszystkich zaborów do walki o Polskę na frontach I wojny światowej. W 1914 roku Józef Piłsudski zaczyna tworzyć Legiony Polskie, miejscem powołania oddziałów polskich staje się też Francja, w której powstawała pod dowództwem generała Józefa Hallera Armia Polska, zwana Błękitną. Dowódcy pragnęli zwrócić uwagę świata na kwestię odzyskania niepodległości przez Polskę.  W listopadzie 1918 roku wydarzenia potoczyły się lawinowo. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki Polskiej, kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Dzień później 11 listopada 1918 roku Niemcy skapitulowały na froncie zachodnim, a Polacy przekonali dowództwo niemieckiego garnizonu w stolicy, by wycofały się z Warszawy. Ten dzień przyjęło się uważać za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

            W tym roku nie możemy wspólnie uczcić tego dnia. Zróbmy we własnych domach, w gronie najbliższych. Możemy ozdobić nasze mieszkania barwami narodowymi, odśpiewać hymn o symbolicznej godzinie 11.11. i przygotować  posiłek w narodowych barwach.

 

Monika Kaźmierczak - Adamiak

 

justyna haadyn

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020

2020pazdiernik14den 9

Obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października 2020 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, na pewno nie należały do typowych. W okresie pandemii, kiedy nauczyciele oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych dokładają wszelkich starań, aby zdrowie powierzonej im młodzieży nie zostało zagrożone, dzisiejsze spotkanie z okazji święta nauczycieli i pracowników oświaty zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami MEN, czyli ograniczono liczbę uczestników (uczniowie oprócz Samorządu Uczniowskiego pozostali w domach), którzy w trakcie krótkiej uroczystości pozostawali w maskach i zachowywali zasady dystansu społecznego.

     Zebranych w auli gości - przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Adamiak oraz wiceprzewodniczącą Rady Rodziców panią Violettę Laskowską, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji powitał  Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Piotr Pasik, który wygłosił krótkie przemówienie i  przekazał życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej nadesłane przez: Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Dyrektorkę Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Violettę Słupianek, Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Wicestarostę Kaliskiego Zbigniewa Słodowego, Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Jana Adama Kłysza, Proboszcza Parafii w Liskowie ks. Andrzeja Klimka, Wójta Gminy Lisków Marię Krawiec, Przewodniczącego Rady Gminy Lisków Józefa Miklasa, Wojskowego Komendanta Uzupełnień  w Kaliszu Marka Kosickiego, Kierowniczkę Biura Oświaty Starostwa Powiatowego w Kaliszu Jolantę Golicką oraz Radnego Rady Powiatu Kaliskiego Wincentego Nowaka. Następnie gospodarz spotkania wręczył nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielkom i nauczycielom.

      Nagrody Starosty Kaliskiego otrzymali :

Wicedyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie pani Anna Piwońska oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych pan Maciej Marciniak.

     Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

Ryszard Ignaszak, Anna Kamińska-Kraus, Monika Kaźmierczak-Adamiak, Magdalena Kliber, Anna Kowalska, Monika Mularczyk, Kinga Poniatowska-Frankiewicz, Aneta Świątkiewicz, Michał Świderski, Mieczysław Trawkowski, Ewelina Tydalska i Jolanta Zborowska.

     

nasz facebook