100-lecie szkoły. IV Zjazd absolwentów

100-lecie szkoły. IV Zjazd absolwentów
  • 20 lut 2023

Zaproszenie na Zjazd Absolwentów                                                

Szanowni Absolwenci Zespołu Szkół nr 1 „Dawna budowlanka”  i Zespołu Szkół nr 2 „Dawna rachunkowość”
w Liskowie,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów mamy zaszczyt Państwa zaprosić na uroczyste obchody 100-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz IV Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Liskowie, który odbędzie się 3 czerwca 2023 r

Siłą i istotą szkoły zawsze będą absolwenci, to oni nadają jej indywidualny i niepowtarzalny charakter a każde spotkanie z ich udziałem stanowi okazję do radosnych wspomnień, nawiązywania na nowo szkolnych przyjaźni oraz integracji wielu pokoleń uczniów, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły.

Zapisów na Zjazd Absolwentów można dokonać:

– osobiście w sekretariacie szkoły, ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków

– telefonicznie, pod nr 62 763 40 09

– drogą elektroniczną na adres: 1bud@wp.pl (w tytule wiadomości: Zjazd Absolwentów 2023)

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. W ramach składki zjazdowej każdy uczestnik otrzyma okolicznościowe pamiątki.

Opłaty należy dokonać do 10 maja 2023 r. na konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej: 55 8404 0006 2106 0000 6989 0001 z dopiskiem: „Zjazd /imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły, dane kontaktowe”.

Karta zgłoszenia zjazd absolwentów 2023r.

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content