Bezpieczne Ferie

Bezpieczne Ferie
  • 11 lut 2024

Ferie zimowe 2024 – informacje Kuratorium Oświaty

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku
Rodzice

Zbliżają się ferie zimowe. W województwie wielkopolskim rozpoczną się 12 lutego i trwać będą do 25 lutego 2024 r.

Informujemy, iż rejestracji zgłoszeń wypoczynku dokonuje się poprzez stronę internetową https://wypoczynek.men.gov.pl/ (uwaga, nastąpiła zmiana adresu).

Na tej stronie można również sprawdzić, czy dany wypoczynek spełnił wymagania i został wpisany do bazy wypoczynku.

Przypominamy, że organizator wypoczynku ma obowiązek sprawdzenia czy osoby, które chce zatrudnić nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr z dostępem ograniczonym). Informacje o ww. rejestrze znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zwracamy uwagę na wejście w życie w dniu 15.02.2024 r. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw dodała w art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym rozdział 4b dotyczący standardów ochrony małoletnich. Nałożono nowe obowiązki dotyczące tych standardów, m.in na organizatora działalności rekreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, sportowej, związanej z rozwijaniem zainteresowań.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zwracamy uwagę na obowiązujący wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Przepisy, które regulują wypoczynek dzieci i młodzieży:

  1. 92a – 92t oraz art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.)

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content