BCU – etapy realizacji

This is a child-page.
BCU – etapy realizacji

W dniu 20 lutego 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” –  firmą Maxbud z Saczyna.

Tym samym w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie rozpoczyna się realizacja pierwszego projektowego zadania, jakim jest utworzenie nowej infrastruktury Branżówego Centrum Umiejętności.  W pierwszej fazie projektu powstaną dwa nowoczesne obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni 1700 m2 –  hala wystawowo-edukacyjna i hala garażowo-warsztatowa oraz zagospodarowany zostanie teren wokół hal wraz z parkingiem i dojazdami. Kompleks szkoleniowo-wystawowy stanie się  przestrzenią do efektywnej współpracy biznesu i edukacji. W skład grupy partnerskiej wchodzi Powiat Kaliski z Zespołem Szkół nr 1 w Liskowie, Polska Izba Motoryzacji oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Zgodnie z umową zakończenie prac budowlanych mieć będzie miejsce w październiku 2024 r.

W podpisaniu umowy brali udział: Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Robert Łuczak – członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, Urszula Jędrusiak – Skarbnik Powiatu Kaliskiego, Wojciech Przepiórka – wykonawca, Krzysztof Świerk – dyrektor zarządzający Polską Izbą Motoryzacji i Angelika Dryjańska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content