godloo.jpg
projekt1a.jpg

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na rok szkolny 2023/2024

 • technik budownictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie 
 • technik urządzeń i systemów energetyki
 • technik reklamy (z projektowaniem, fotografią, robotyką i programowaniem) NOWOŚĆ

 

 

Szkoły dla Dorosłych

  • Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
   • opiekun medyczny
   • opiekun osoby starszej
   • terapeuta zajęciowy
   • asystent osoby niepełnosprawnej 
   • opiekun w domu pomocy społecznej NOWOŚĆ

 

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1

tel. 62 7634009

www.zs1liskow.pl