Drzwi Otwarte 2023

Drzwi Otwarte 2023
  • 15 kwi 2023

W dniu 14 kwietnia 2023 r. miały miejsce innowacyjne, ukierunkowane na podniesienie świadomości w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, Drzwi Otwarte. Przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zawodowy Escape Room pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z kierunkami kształcenia znajdującymi się w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Organizację Drzwi Otwartych silnie wsparli partnerzy szkoły: branżę budowlaną – Firma DROG-BRUK A.P.Szczerek Sp. J, branżę mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Polsad Jacek Korczak i branżę reklamy: Firma agmART

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content