godloo.jpg
projekt1a.jpg

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY na rok szkolny 2020/2021:

  • Kwestionariusz osobowy -pobierz plik poniżej
  • Kwestionariusz osobowy dla dorosłych - pobierz plik poniżej
  • 2 fotografie,
  • Karta zdrowia,
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o zdolności do wykonywania wybranego zawodu

Podkategorie