IX Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej

IX Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej
  • 25 paź 2023
IX Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej pod honorowym patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – czyli muzyczna integracja środowisk szkolnych powiatu kaliskiego na rzecz kształtowania postaw proekologicznych.
25 października 2023 roku w Regionalnym Centrum Informacyjno – Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbył się IX Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej „Bliżej Natury” pod Patronatem Starosty Kaliskiego. Do rywalizacji stanęło łącznie 66 uczniów klas V – VIII, 12 solistów oraz 6 zespołów – z następujących szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku,
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie,
Szkoła Podstawowa w Zakrzynie,
Zespół Szkół w Iwanowicach,
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni,
Szkoła Podstawowa im Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich,
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach,
W kategorii SOLIŚCI na podium stanęli:
1. miejsce – Zuzanna Obsadna – uczennica Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku,
2. miejsce – Julia Chałęza – uczennica Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie,
3. miejsce – Hanna Rygas – uczennica Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Liskowie.
W kategorii ZESPOŁY:
1. miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku,
2. miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich,
3. miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej w Zakrzynie.
Laureaci obu kategorii otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, które wspólnie wręczyli Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie pani Angelika Dryjańska, pan Adam Jakóbczak – Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz pan Piotr Szyszkiewicz – Specjalista ds. Edukacji i Informacji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.
Przeprowadzony został również Konkurs Edukacyjny o tematyce ekologicznej, w którym wyłoniono laureatów oraz przyznano nagrody:
1. miejsce – Joanna Podlasiak – uczennica Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Cielcach,
2. miejsce – Oliwia Serafińska – uczennica Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Cielcach,
3. miejsce – Wiktoria Pawlak – uczennica Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Cielcach.
Wszystkim uczestnikom IX Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej „Bliżej Natury” pod Patronatem Starosty Kaliskiego gratulujemy wspaniałych występów oraz życzymy dalszych sukcesów.
Dziękujemy za profesjonalne wsparcie:
Monika Turała, Adrian Wałowski, Adrian Pakuła – Jury Konkursu
Mariusz Trzciński – technikalia
Violetta Laskowska – Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie
Fotorelacja: Anastasii Vyporkhoniuk
Organizacja: Paweł Wawrowski, Jakub Walewski, Oliwia Jasińska, Gabriela Stępniak, Anastasia Vyporkhoniuk, Justyna Jabłońska
Koordynacja: p. Ewelina Tydalska i p. Teresa Kołaczek

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content