Kadra

DYREKCJA:

 • mgr Angelika Dryjańska – Dyrektor Szkoły
 • mgr Anna Kowalska – Wicedyrektor Szkoły
 • mgr inż. Kinga Poniatowska – Kierownik Szkolenia Praktycznego

GRONO PEDAGOGICZNE:

 • p. Agnieszka Choja – religia
 • p. Bartosz Dominiak – język niemiecki
 • p. Angelika Dryjańska – język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa
 • p. Katarzyna Fret Płóciennik – przedmioty branży budowlanej
 • p. Adam Hoderny – przedmioty branży budowlanej
 • p. Honorata Jakubasz – logopeda
 • p. Anna Kamińska-Kraus – fizyka, matematyka
 • p. Monika Kaźmierczak-Adamiak – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, doradca zawodowy
 • p. Magdalena Kliber – język polski, pedagog
 • p. Teresa Kołaczek – geografia
 • p. Rafał Kos – przedmioty branży mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • p. Anna Kowalska – język angielski
 • p. Karolina Kościuszko – przedmioty branży gastronomicznej
 • p. Katarzyna Krawiec – nauczycielka przedmiotów medycznych
 • p. Barbara Marciniak  – nauczycielka przedmiotów medycznych
 • p. Maciej Marciniak – przedmioty branży mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, branży motoryzacyjnej
 • p. Żaneta Marszałek – Trzebińska  – język polski, pedagog specjalny
 • p. Monika Mularczyk-wychowanie fizyczne, biblioteka
 • p. Anna Okońska – język polski
 • p. Grzegorz Okupny – przedmioty branży motoryzacyjnej
 • p. Arleta Pawlak-Jakubowska – przedmioty branży poligraficznej, ekonomicznej
 • p.  Marcin Piechota – nauka jazdy
 • p. Kinga Poniatowska – przedmioty branży gastronomicznej
 • p. Konrad Poroś- wychowanie fizyczne, pedagog specjalny
 • p. Monika Poroś – biologia, plastyka
 • p. Joanna Przepióra – przedmioty branży gastronomicznej
 • p. Jacek Rutkowski – nauczyciel języka polskiego
 • p. Monika Smaga-przedmioty branży budowlanej
 • p. Marcin Suchodolski – język migowy
 • p. Jacek Szczygiecki – przedmioty branży motoryzacyjnej
 • p. Michał Świderski – matematyka, informatyka
 • p. Paulina Tomczyńska – psycholog
 • p. Mieczysław Trawkowski – wychowanie fizyczne, przepisy ruchu drogowego, edukacja dla bezpieczeństwa, nauka jazdy
 • p. Krystyna Trzebińska – matematyka
 • p. Ewelina Tydalska – język angielski
 • p. Ewelina Walczak – język angielski
 • p. Justyna Woźniak – matematyka, chemia
 • p. Jolanta Zborowska- pedagog szkolny
 • p. Tobiasz Ziemniczak – przedmioty branży mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

ADMINISTRACJA:

 • p. Maria Haładyn- główny księgowy
 • p. Elżbieta Juszczak-samodzielny referent
 • p. Monika Skowron-samodzielny referent
 • p. Agnieszka Wojtczak-sekretarz szkoły
 • p. Magdalena Wieczorek- referent

OBSŁUGA:

 • p. Zbigniew Baraniak
 • p. Jarosław Stasiak
 • p. Danuta Matusiak
 • p. Teresa Pyszel
 • p. Ewa Spychała
 • p. Katarzyna Węgrzyn
 • p. Anna Stasiak

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content