Olimpiada Teologii Katolickiej

Olimpiada Teologii Katolickiej
  • 19 lis 2023
15 listopada 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie miał miejsce szkolny etap XXXIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegoroczna olimpiada przebiega pod hasłem: „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”. Celem głównym olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi o zasadach budowania wspólnoty i relacji międzyludzkich z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z katolicką nauką społeczną oraz kształtowanie postawy realizacji zasad katolickiej nauki społecznej w relacjach społecznych.
W zmaganiach wzięło udział 14 uczniów. Zadaniem uczestników było rozwiązanie niełatwego testu.
Wyniki:
1 miejsce: Paulina Wojtczak kl. 2 a
2 miejsce: Maja Dynkowska kl. 2 a
3 miejsce: Nikola Czaja kl. 1 b oraz Maciej Nowiński kl. 2 a
Do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 10 stycznia 2023 r., zakwalifikowały się:
Paulina Wojtczak kl. 2 a
Maja Dynkowska kl. 2 a
Dziękujemy uczniom za udział w olimpiadzie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie.
Nad organizacją i przebiegiem czuwała p. Agnieszka Choja

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content