Rada rodziców

RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – p. Violetta Laskowska

Zastępca Przewodniczącej – p. Anita Bartnik

Sekretarz – p. Barbara Zimoch

Skarbnik – p. Marzena Góral

Członek – p. Marcin Pytliński

Regulamin rady rodziców

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content