Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

  • 23 kwi 2024
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – promowanie czytelnictwa oraz własności intelektualnej w formule gry terenowej.
23 kwietnia w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich Biblioteka Szkolna zorganizowała grę terenową związaną z informacjami o szkole i pozycjami książkowymi znajdujących się w zasobach szkolnej biblioteki. Uczestnicy, którzy najszybciej pokonali trasę i rozwiązali poprawnie zadania otrzymali nagrody.
I miejsce w kategorii klas drugich: Anastasia Vyprokhoniuk i Gabriela Stępniak
I miejsce w kategorii klas pierwszych Julia Bruś i Wiktoria Zyner.

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content