Szkolenie dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Szkolenie dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym
  • 15 gru 2023
W dniu 15 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy p. Andrzejem Zalewskim i p. Jackiem Kasprzakiem przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z uczniami klasy I a i II a kształcącymi się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Celem szkolenia była popularyzacja wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content