Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nowe możliwości kształcenia, rozwijania umiejętności zawodowych dzięki utworzeniu przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie pierwszego i jedynego w Polsce, nowocześnie wyposażonego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Zadania zawodowe Technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w zakresie kwalifikacji ROL.02. obejmują użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych
w produkcji rolniczej, obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn
i urządzeń stosowanych w rolnictwie, ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn
i urządzeń rolniczych, wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi, oraz w zakresie kwalifikacji ROL.08 obejmują: użytkowanie urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie i obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content