Technik pojazdów samochodowych

Innowacyjny projekt TuningON – tuning mechaniczno-optyczny pojazdu. Warsztaty z lakiernictwa.

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

  1. wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  2. diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  3. wykonywania napraw pojazdów samochodowych

i w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu

  1. obsługi pojazdów samochodowych:
  2. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych
  3. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
  4. organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  5. przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content