Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych,okładzinowych i wykończeniowych:

  1. montowania systemów suchej zabudowy,
  2. wykonywania robót malarskich,
  3. wykonywania robót tapeciarskich,
  4. wykonywania robót posadzkarskich,
  5. wykonywania robót okładzinowych;

i w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie:

  1. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  2. koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
  3. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
  4. sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content