Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczne kursy doposażające uczniów w dodatkowe umiejętności branżowe, wizyty studyjne, działania projektowe.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 1. oceniania jakości produktów,
 2. przechowywania żywności,
 3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 4. obsługi sprzętu gastronomicznego,
 5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 6.  wydawania dań;

i w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 1.  oceniania jakości żywności,
 2. planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 3. organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 4. wykonywania usług gastronomicznych,
 5. ekspedycji potraw i napojów

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content