XVI Konkurs Tłumaczeniowy dla szkół ponadpodstawowych Ziemi Kaliskiej 2023

XVI Konkurs Tłumaczeniowy dla szkół ponadpodstawowych Ziemi Kaliskiej 2023
  • 27 lis 2023

W dniu 27 listopada 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie: Kacper Ochlik – klasa 3a, Szymon Łuczak – klasa 3b, Jakub Walewski – klasa 5c oraz Szymon Cierniak – klasa 5d, wzięli udział w XVI edycji Konkursu Tłumaczeniowego zorganizowanego przez zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Patronat nad wydarzeniem objęli Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.

W tej edycji uczestnicy zmierzyli się z fragmentem utworu autorstwa Terryego Pratchetta,  pod tytułem „Unseen Academicals”. Ich zadaniem było przetłumaczyć fragment z języka angielskiego na język polski w ciągu 90 minut. Dozwolone było korzystanie tylko ze słownika angielsko-angielskiego. Uczestnicy musieli nie tylko prawidłowo zrozumieć tekst oraz wierne przekazać jego treści w ojczystym języku, ale również zadbać o stronę stylistyczną polskiego tekstu.

W trakcie części pisemnej organizatorzy Konkursu zaprosili nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami na prezentację metodyczną pt. „Do students believe in their language learning abilities? Examining the mechanizm of self-efficacy in language learning motivation”, którą  poprowadziła dr Anna Bondarenko.

Po części pisemnej Konkursu uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w bardzo interesującej prezentacji tłumaczeniowej zatytułowanej „Tłumacz wychodzi z cienia. Kilka słów o przekładzie literackim”, którą prowadził dr Krzysztof Majer, tłumacz literatury anglojęzycznej  (Zakład Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej, Uniwersytet Łódzki).

Udział w Konkursie pozwolił uczniom Zespołu Szkół nr 1 na sprawdzenie nabytych umiejętności językowych w praktyce, doskonalenie umiejętności tworzenia przekładu na język ojczysty oraz pracy pod presją czasu. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Ewelina Tydalska.

Wyniki Konkursu niebawem!

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content