Zespół Szkół nr 1 w Liskowie – w poszukiwaniu inspiracji i pomysłów na kolejne edukacyjne projekty, czyli VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie – w poszukiwaniu inspiracji i pomysłów na kolejne edukacyjne projekty, czyli VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego
  • 08 wrz 2023

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie w dniu 07 września uczestniczył w VI Międzynarodowym Kongresie Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego w Gdańsku, wydarzeniu towarzyszącym Euroskills 2023. EuroSkills to międzynarodowe zawody umiejętności branżowych organizowane od 2008 roku, których celem strategicznym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz upowszechnianie i tworzenie wizerunku szkolnictwa branżowego. Polska po raz pierwszy uzyskała zaszczytne miano organizatora konkursu a Gdańsk stał się jego gospodarzem. Na największym wydarzeniu w historii edukacji branżowej nie mogło więc zabraknąć Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. Informacje w zakresie projektowania systemu edukacji oraz możliwości finansowych oferowanych przez fundusze Europejskie w celu podnoszenia atrakcyjności kształcenia zawodowego przekazane przez panelistów Kongresu posłużą Zespołowi Szkół nr 1 w kreowaniu edukacji zawodowej sprzyjającej nabywaniu umiejętności kluczowych dla nowoczesnej gospodarki, w tym stanowiących jej podstawę, kompetencji cyfrowych. Z kolei podróż po pawilonach gdzie rozgrywały się poszczególne zawody, stała się inspiracją dla nowych inicjatyw. Przedstawiciele szkoły, wrócili z gotowymi rozwiązaniami i już 18 września w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie rusza kolejny projekt dedykowany branży motoryzacyjnej.

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content