Zespół Szkół nr 1 w Liskowie z nowym wyposażeniem dla pracowni precyzyjnego rolnictwa

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie z nowym wyposażeniem dla pracowni precyzyjnego rolnictwa
  • 03 sie 2023
W dniu 13.06. 2023 r. w Powiat Kaliski miało miejsce przekazanie zestawów do badania jakości gleby oraz drona z kamerą multispektralną. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie pozwala zoptymalizować i zwiększyć wydajność pracy w gospodarstwie, a kształtowanie kompetencji „zielonych” i „cyfrowych” stanowi podstawę kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Pomoce naukowe zakupione zostały z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu na edukację ekologiczną w ramach realizowanego przez Powiat Kaliski zadania pn. „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”. Uroczystego przekazania pomocy dydaktycznych uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie dokonali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy oraz Andrzej Woźniak Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i Adam Jakóbczak Zastępca Dyrektora Wydziału.

Zdjęcia dodatkowe

Copyright 2023 Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Skip to content